Kontakta oss 031 - 51 57 77

Personuppgiftspolicy - Adventure Lovers

Personuppgiftspolicy

Vilka personuppgifter samlas in

Adventure Lovers AL AB (Adventure Lovers, vi, vår, oss) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar men är inte begränsat till, namn, personnummer, adress, email, telefonnummer, bilder och kön.

Personuppgifter är något du lämnar till oss i samband med en beställning av resa/utbildning eller vid köp av utrustning i vår e-handel. Det kan också gälla hyra av klätterutrustning. Skapande av konto eller per telefon.

Det är frivilligt att lämna sina personuppgifter, men i vissa fall så har vi ingen möjlighet att verkställa en resa eller utbildning om du inte lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi samlar inte in personlig information från någon via utomstående företag. Vi annonserar regelbundet på externa webbsidor och då får vi in statistik i form av cookies, dessa är inte på ett personligt plan.

 

Ändamålet med personuppgiftsbehandling

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Dessa kan användas till att leverera den resa du beställt eller den utrustning du beställt via Adventure Lovers e-handel. Det kan också gälla hyra av klätterutrustning.

En behandling av dina personuppgifter kan även ske för att uppfylla förpliktelser, lagar och även förordningar, t ex vad gäller säkerhet.

Denna behandling kan även innefatta uppgifter mellan dig och Adventure Lovers vad gäller frågor eller klagomål.

Om du lämnar en uppgift till oss vad gäller ditt hälsotillstånd samtycker du också till att vi behandlar denna personuppgift i syfte till att tillhandahålla tjänster eller speciella åtaganden för din högsta säkerhet.

Vi kan om du inte skriftligen motsatt dig marknadsföring även komma att använda dina personuppgifter för att erbjuda nyhetsbrev med erbjudanden, träningstips, tester av utrustning eller nya resor.

Du kan enkelt avregistrera dig från vårt nyhetsbrev från att motta vidare nyhetsbrev vid varje tillfälle en nyhetsbrev skickas ut eller avregistrera via ett gammalt nyhetsbrev du har fått från oss.

De personuppgifter du lämnat oss i ett bokningsförfarande använder vi för att identifiera dig om du skulle avboka ditt köp av resa/utbildning/utrustning. Dina uppgifter sparas sedan under en kortare period om du skulle vilja ta återuppta köpet.

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter som vi erhållit från dig i samband med köp av resa/utbildning/utrustning. Genom din beställning av resa/utbildning/utrustning medger att dina personuppgifter kommer att lagras i 3 år av Adventure Lovers.

Om du inom 3 år från hemkomsten gör en ny beställning av resa/utbildning/utrustning kommer uppgifterna från tidigare beställningar från oss spara i ytterligare 3 år.

Vid reklamationer kan vissa uppgifter sparas i 7 år för att uppfylla kravet enligt bokföringslagen (1998:1078).

 

Vem kan komma att behandla dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Adventure Lovers.

Dina personuppgifter kan också användas av samarbetspartners till Adventure Lovers, så som hotell, lokala samarbetspartners på resmålet samt även av Adventure Lovers anlitade leverantörer av administrativa tjänster och systemtjänster.

Beroende på var ditt resmål är beläget kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter utanför EU för att tillhandahålla dig tjänster som du beställt av oss.

 

Ansvarig för personuppgifter

Adventure Lovers AL AB, org.nr 556759-8700. Smörhålevägen 3, 434 42 Kungsbacka. Tel +46 31 51 57 77. Mail: info@adventurelovers.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204)

Enligt §26 personuppgiftslagen är vi skyldiga att gratis efter din skriftliga begäran, egenhändigt undertecknad en gång per kalenderår lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte.

behandlas sådana personuppgifter om dig så ska skriftlig information lämnas till dig om var uppgifterna har inhämtats, ändamålet med användandet och till vilka mottagare som uppgifterna lämnats till.

Adventure Lovers är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller ta bort sådana personuppgifter som inte behandlats i enlighet med personuppgiftslagen.

Du kan också kontakta oss om du önskar återkalla ditt medgivande till behandling av personuppgifter.